Odkrycia polskich naukowców

Wierzymy, że rozwój nauki to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Dostrzegamy również ograniczenia organizacyjne z jakimi spotykają się polscy naukowcy, dlatego poprzez nasze inicjatywy staramy się dawać możliwości rozwoju polskiej medycynie. Realizujemy szereg projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, których celem jest wzmacnianie innowacyjności naszej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że współpraca z ośrodkami naukowymi, to wyjątkowa szansa na rozwój dla polskich naukowców.

Nasza inwestycja w wysokości 310 mln dolarów pomoże w dalszych pracach nad odkryciem polskich badaczy. Wynaleźli oni uniwersalny sposób stabilizacji i zwiększenia produktywności genów mRNA, czyli kopii niewielkich fragmentów DNA zwanych genami. Osiągnął to w 2016 roku zespół naukowców Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego. To największa komercjalizacja w historii polskiej nauki.

Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych. Dzięki naszej inwestycji odkrycie ma szansę zostać wykorzystane w przyszłości w leczeniu nowotworów.

Immunoterapie to aktualnie najdynamiczniej rozwijający się obszar onkologii. Odkrycie zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otwiera drzwi do indywidualizacji immunoterapii, a zatem jeszcze bardziej precyzyjnego opracowywania leków dla konkretnych chorych. Sam proces komercjalizacji tego odkrycia to bez wątpienia znakomity przykład jak współpraca na szczeblu międzynarodowym oraz współdziałanie nauki i biznesu mogą przekładać się na tworzenie innowacji i budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy

dr Aleksander Sowa
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska.