Inkubator UW

Współpraca z ośrodkami naukowymi i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny są dla nas priorytetem. Właśnie dlatego wraz z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Inkubatora UW, dajemy studentom i młodym naukowcom przestrzeń do kreacji wizji, ich weryfikacji i ich urzeczywistniania.

Wspólnie stworzyliśmy innowacyjny program BioMed Academy, którego celem jest rozwój pomysłów i interdyscyplinarnych projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki. Na projekt składają się dwa obszary: BioTech Leaders Academy, czyli seria warsztatów dla wybranej grupy studentów, która kończy się certyfikatem, oraz Skillsbox, czyli pojedyncze szkolenia z konkretnych zagadnień, na które mogą zapisać się wszyscy studenci. Jesteśmy również partnerem merytorycznym Inkubatora i zapewniamy doradztwo ekspertów z dziedzin zarządzania projektami, marketingu i biotechnologii.

Nasz projekt w liczbach
BioTech Leaders Academy – edycja 2017/2018

  • 140 zgłoszeń
  • 20 uczestników
  • 26 prowadzących
  • 7 tygodni
  • 84 godziny zajęć

Skillsbox – edycja 2017/2018

  • 9 warsztatów
  • 100% zarezerwowanych miejsc
  • 169 osób zainteresowanych

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji studentów. Uczelnie muszą iść z duchem czasu, by ich absolwenci, wchodząc na rynek pracy, byli nie tylko samodzielni i doskonale przygotowani, ale także przedsiębiorczy i konkurencyjni. Uniwersytet bez wątpienia podąża tą drogą. Zmiany, które wdrażamy dostrzega również otoczenie rynkowe, czego przejawem jest zawiązanie współpracy z jedną z największych na świecie innowacyjnych firm farmaceutycznych, Roche Polska. Porozumienie to ma także wymiar symboliczny – pokazuje bowiem, że na polskich uczelniach mogą zachodzić potrzebne i oczekiwane zmiany

Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk,
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.