I filar Inwestycje w polską gospodarkę

II filar Wspieranie Nauki w Polsce

III filar Edukacyjne Sale Podań Leków