Edukacyjne sale do podań leków dla małych pacjentów z MIZIS

 

CNK

Pacjenci, zwłaszcza przewlekle chorzy, muszą często bywać w szpitalu i spędzać tam dużo czasu. Jest to uciążliwe, szczególnie dla najmłodszych, którzy chcieliby spędzić ten czas na zabawie. Z myślą o nich, zrodził się pomysł stworzenia sal do podań, które będą jednocześnie uczyć i bawić.

Wraz z Centrum Nauki Kopernik stworzyliśmy program, w którym chcemy inspirować najmłodszych do odkrywania, jak wyjątkowym obszarem jest medycyna i wiedza na temat ludzkiego ciała. Zależy nam też na stworzeniu pacjentom środowiska, w którym lepiej będą znosić trudy leczenia.

Na projekt składają się 3 główne elementy: program edukacyjny, sale do podań leków i warsztaty stworzone we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Unikalny program edukacyjny ma na celu wzbudzenie chęci nauki wśród dzieci. Prezentujemy w nim sylwetki polskich i zagranicznych naukowców, a także w przystępny i interesujący sposób przedstawiamy wiedzę naukową z obszaru medycyny. Koncepcję, zakres tematyczny i treści stworzył znany w Polsce duet złożony z Wojciecha Mikołuszko – popularyzatora nauki, dziennikarza, autora książek dla dzieci oraz ilustratorki – Joanny Rzezak. W ramach programu „Nauka ratuje życie” przygotowaliśmy cztery interaktywne zeszyty naukowe oraz angażujące zabawy i ćwiczenia.

Cztery innowacyjne i nowoczesne sale do podań leków w szpitalach mają sprawić, że najmłodsi pacjenci będą odbywali leczenie w warunkach zapewniających wygodę i bezpieczeństwo. W czasie podawania leku, dzięki aranżacji i wykorzystaniu materiałów edukacyjnych, otrzymają inspirację do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji. Wystrój sal również wypracował duet Mikołuszko-Rzezak. Każda z sal oprócz niezbędnego sprzętu medycznego, zawiera autorską kolekcję materiałów edukacyjnych. Sale zostały otwarte w: szpitalu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie oraz w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Współpracując z Centrum Nauki Kopernik przygotowaliśmy również warsztaty dla dzieci. W ofercie dostępne są interaktywne zajęcia naukowe propagujące wiedzę nt. witamin. Chcemy również pokazać jak wygląda praca w laboratorium, dlatego wraz z Laboratorium Biologicznym Centrum Nauki Kopernik opracowujemy przeniesienie materiałów edukacyjnych do rozszerzonej rzeczywistości.

Planujemy już następną edycję programu, która tym razem będzie skierowana do wszystkich pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane.

Współpracując z firmą Roche mamy okazję przenieść treści edukacyjne tworzone w laboratorium biologicznym do wirtualnej rzeczywistości i aplikacji edukacyjnych. [...] W naszym laboratorium pracujemy z uczestnikami zajęć metodą badawczą, mocno angażując ich w wykonywane doświadczenia – dzięki przeniesieniu części naszych pomysłów do wirtualnej rzeczywistości będziemy mieli okazję trafić do znacznie szerszego grona odbiorców, przenieść nasze laboratorium do wirtualnego świata, ale przede wszystkim pokazać ludziom, że nauka naprawdę ratuje życie

Stanisław Łoboziak
Szef laboratorium biologicznego z Centrum Nauki Kopernik.

Pliki do pobrania

Edukacyjne sale do podań leków dla dorosłych pacjentów z SM

 

CCC

Roche Polska, w ramach działalności odpowiedzialnej społecznie, prowadzi ogólnopolski program Nauka Ratuje Życie. W ramach programu, którego celem jest partnerstwo prywatno-publiczne na rzecz poprawy warunków leczenia, innowacji oraz edukacji pacjentów, realizowanych jest szereg projektów.

Jednym z filarów programu Nauka Ratuje Życie są edukacyjne sale do podań leków, w których pacjenci mogą skorzystać z autorskich kursów i materiałów edukacyjnych. W ten sposób godziny spędzone w szpitalu podczas dożylnego podawania leku są dla pacjentów czasem, w którym w sposób interdyscyplinarny zdobywają nową wiedzę.

Tegoroczna, druga edycja projektu skierowana jest do pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). Biorą w nim udział szpitale realizujące program leczenia choroby w tzw. II linii. Partnerami akcji są zaś Polskie Towarszystwo Stwardnienia Rozsianego, SM-Walcz o Siebie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Copernicus College.

Inicjatywa nie ogranicza się tylko do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa w trakcie czasochłonnego podania leku, ale ma na celu także zwiększenie świadomości, edukację i motywację do dalszej walki z chorobą. Dlatego ogromną uwagę przykładamy do jakości przygotowywanych materiałów edukacyjnych. Pacjentom zostaną udostępnione dwa pakiety. Pierwszy dotyczy leczenia stwardnienia rozsianego i życia z chorobą – nad jego wartością merytoryczną oraz nad tym, aby zawarte w nim informacje były ciekawe i użyteczne dla chorych czuwa Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz organizacje pacjenckie: PTSR oraz SM Walcz o Siebie. Drugi pakiet opracowany zostanie przez Copernicus College i będzie zawierał cztery kursy poruszające kwestie choroby w szerszej perspektywie (aspekty psychologiczne, emocjonalne, a także zagadnienia związane z funkcjami poznawczymi i językowymi).

Dostęp do ich papierowej i elektronicznej wersji pacjenci będą mieli w szpitalnych salach i w swoich domach za pośrednictwem internetu (gdzie do nauki mogą zachęcić również swoich bliskich). Po skończeniu kursu otrzymają certyfikat. Będzie to możliwe dzięki szerokim funkcjonalnościom Copernicus College, który jest pierwszą polską platformą MOOC (masowych otwartych kursów online), pozwalającą na studiowanie przez Internet. Autorami jej innowacyjnych rozwiązań są wykładowcy i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego, których praca w pełni wpisuje się w założenia projektu Nauka Ratuje Życie.

Uruchomienie sal podań leków w ramach projektu Nauka Ratuje Życie zostało zaplanowane na początek 2019 roku.