Centrum Naukowo-Przemysłowe i Oddział Badań Wczesnych Faz

W 2017 roku razem z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Curie Skłodowskiej stworzyliśmy Centrum Naukowo-Przemysłowe (CNP) i Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF). OBWF to pierwszy w naszym kraju ośrodek onkologiczny, który umożliwia naukowcom czynny udział w pracach nad rozwojem nowych leków na tak wczesnym etapie. Ośrodek jest otwarty dla wszystkich firm i instytucji, które chcą rozwijać nowe terapie w Polsce.

W trakcie badań klinicznych polscy lekarze mogą poszerzać swoją wiedzę oraz opracowywać terapie, które będą mogły pomóc wielu chorym. OBWF to jednostka, która realizuje badania:

  • fazy I/II, badania typu „Pierwsze podanie u człowieka” (first-in-human),
  • badania typu proof-of-concept,
  • badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki lub farmakodynamiki,
  • badania nad biorównoważnością leków.

Oddział Badań Wczesnych Faz jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem. W ośrodku są rozwijane innowacje oparte na biotechnologii, informatyce i teleinformatyce. Wartość badań klinicznych prowadzonych przez Centrum szacowana jest na 10 milionów złotych rocznie. Podczas pierwszego roku funkcjonowania OBWF zrealizował 10 badań klinicznych z udziałem 125 pacjentów.

Uruchomiliśmy oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska.

Prof. nadzw. dr hab. Iwona Ługowska,
Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego