Badania Kliniczne w Polsce

Dzięki badaniom klinicznym rozwijamy nowe dziedziny nauki, pomagamy w transferze know-how i tworzymy gospodarkę opartą na wiedzy. Biorący w nich udział chorzy mogą skorzystać z najnowocześniejszych terapii, a naukowcy poszerzyć swoje kwalifikacje. Kierując się w naszej działalności przede wszystkim dobrem pacjentów, co roku reinwestujemy 80% środków z refundacji w rozwój projektów badawczych.

Od 1999 roku zrealizowaliśmy 350 badań klinicznych, w których uczestniczyło 20 tysięcy polskich pacjentów. Tylko w zeszłym roku nasze inwestycje w tym obszarze wyniosły około 1 mld zł.

W Warszawie mieści się Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd zarządzamy próbami klinicznymi Roche na terenie 11 krajów europejskich.

Proces kreatywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w dostępie do nowoczesnych terapii, jest sercem działalności firmy Roche. Innowacja przejawia się w wielu obszarach naszej działalności – w tworzeniu nowoczesnych leków, kreowaniu rozwiązań bioinformatycznych, a także wspieraniu rozwoju polskiej nauki. Dostarczając szpitalom innowacyjne leki, wypracowujemy zyski, które następnie inwestujemy globalnie i lokalnie w badania i rozwój nowych terapii, ale też w programy wsparcia ważnych inicjatyw środowiska medycznego, edukację lekarzy i projekty realizowane przez organizacje społeczne.

Wiktor Janicki,
Dyrektor Generalny Roche Polska